Vi produserer snø

Snøkanonene går for fult. Vi håper vi får produsert nok snø slik at vi kan åpne til kveldskjøring torsdag 7.januar